Gospodarczy Blog

Blog z informacjami gospodarczymi.

Gospodarczy Blog header image 2

LTE wchodzi na wieś

Październik 23rd, 2010 · No Comments

Do roku 2014 trzy czwarte gospodarstw domowych będzie miało Internet o prędkości minimum 50 Mbit a do końca 2010 nie będzie już terenów bez technologii szerokopasmowej włącznie z obszarami wiejskimi. Rząd Republiki Federalnej Niemiec rozpoczął niezwykle ambitny program wprowadzania szerokopasmowej transmisji danych. Polska dogoni?

Tags: Różne