Gospodarczy Blog

Blog z informacjami gospodarczymi.

Gospodarczy Blog header image 2

Mikrooddziały Banku Pocztowego już sprzedają

Wrzesień 10th, 2010 · No Comments

Pod koniec lipca br. Bank Pocztowy rozpoczął budowę w Urzędach Pocztowych specjalnych punktów z pełną dostępnością do baz, systemów i aplikacji bankowych obsługiwanych przez Pracowników Banku. W nieco ponad miesiąc uruchomiono wszystkie 20 pilotażowe mikrooddziały

Tags: Różne